Skip to main content

de dolk van PedroDit korte verhaal heb ik een tijd terug geschreven. Het is bedoeld om spanning op te brengen en er zit een bekend verhaal achter verstopt.


Het was nacht. De wind suisde langs onze oren die koud aanvoelden. Diep weggedoken, weggedoken zodat het ons niet kon vinden. Plotseling voelde ik een zware, grote hand op mijn schouder en draaide me met een ruk om. Ik keek recht in het gezicht van het beest. Een afzichtelijk beest. Een afgrijselijk groot beest. Met scherpe tanden en enorme oren. Ik was zo geschrokken dat ik geen woord kon uitbrengen. Opeens gaf het een vreselijke schreeuw en viel het voor mijn knieen op het mos dat gelijk met bloed werd doordrenkt. Ik zag een dolk in zijn rug. Pedro's dolk. Ik keek naast me en zag dat hij weg was. Ik stond met trillende benen op. 'Pedro!' riep ik met zo'n schorre stem dat ik zeker wist dat hij me niet zou horen. Ik keek om me heen. Bomen. Alleen maar bomen. Ik keek weer naar de wolf en haalde met een ruk de dolk uit zijn vacht. Ik trok mijn kap ver over mijn hoofd die in plaats van rood bruin was geworden. 'Demi!' hoorde ik roepen. Het was Pedro's stem. ik zag iets bewegen. Het was hem. Hij had de tas. Ik rende naar hem toe. Het was een valstrik.Comments

Popular posts from this blog

Familiar curiosity

Can I just comment on those blue eyes that
are looking at me, tell me what you see
You seem so new, like someone I just met
but with familiar curiosity

And while I am still wondering who I am
I'm knowing you some more, just bit by bit
'Cause from my view, the place where I now stand
I'm wondering, but more hoping that we fit

So, honey, do you find that word okay?
'Cause I think it's a quite nice word to say

Christmas lights

Christmas night, another fight
Tears we cried, a flood Got all kinds of poison in, poison in my blood

I took my feet to Oxford street
Trying to right a wrong
'Just walk away', those windows say, but I can't believe she's gone

When you're still waiting for the snow to fall
It doesn't really feel like Christmas at all

Up above candles on air flicker
Oh they flicker and they flow
And I am up here holding on to all those chandliers of hope

And like some drunken Elvis singing
I go singing out of tune
Singing how I've always loved you, darling, and I always will

Oh when you're still waiting for the snow to fall
It doesn't really feel like Christmas at all
Still waiting for the snow to fall
It doesn't really feel like Christmas at all

Those Christmas lights light up the street
Down where the sea and city meet
May all your troubles soon be gone
Oh Christmas lights, keep shining on

Oh Christmas lights light up the street
Light up the fireworks in me
May…

Opvliegende zwanen

Het geluid van opvliegende zwanen
is moeilijk te plaatsen
Maar als je het dan ziet
als je het dan kent
klinkt het als nooit tevoren vertrouwd
Jouw stem en al je kleine dingen
voelen als nooit tevoren vertrouwd
Maar als ik je dan niet zie
en je weg gaat op het water
weet ik niet wat ik moet doen
met alleen herinneringen
van jouw stem en al je kleine dingen
die als nooit tevoren vertrouwd voelden