Skip to main content

de dolk van PedroDit korte verhaal heb ik een tijd terug geschreven. Het is bedoeld om spanning op te brengen en er zit een bekend verhaal achter verstopt.


Het was nacht. De wind suisde langs onze oren die koud aanvoelden. Diep weggedoken, weggedoken zodat het ons niet kon vinden. Plotseling voelde ik een zware, grote hand op mijn schouder en draaide me met een ruk om. Ik keek recht in het gezicht van het beest. Een afzichtelijk beest. Een afgrijselijk groot beest. Met scherpe tanden en enorme oren. Ik was zo geschrokken dat ik geen woord kon uitbrengen. Opeens gaf het een vreselijke schreeuw en viel het voor mijn knieen op het mos dat gelijk met bloed werd doordrenkt. Ik zag een dolk in zijn rug. Pedro's dolk. Ik keek naast me en zag dat hij weg was. Ik stond met trillende benen op. 'Pedro!' riep ik met zo'n schorre stem dat ik zeker wist dat hij me niet zou horen. Ik keek om me heen. Bomen. Alleen maar bomen. Ik keek weer naar de wolf en haalde met een ruk de dolk uit zijn vacht. Ik trok mijn kap ver over mijn hoofd die in plaats van rood bruin was geworden. 'Demi!' hoorde ik roepen. Het was Pedro's stem. ik zag iets bewegen. Het was hem. Hij had de tas. Ik rende naar hem toe. Het was een valstrik.Comments

Popular posts from this blog

Familiar curiosity

Can I just comment on those blue eyes that
are looking at me, tell me what you see
You seem so new, like someone I just met
but with familiar curiosity

And while I am still wondering who I am
I'm knowing you some more, just bit by bit
'Cause from my view, the place where I now stand
I'm wondering, but more hoping that we fit

So, honey, do you find that word okay?
'Cause I think it's a quite nice word to say

vogels in een schilderij

De lucht is als een schilderij
de wolken met verf geschilderd
Een groot doek, waarin we leven
De vogels als een zwerm bijen
Maar toch
sierlijk als danseressen in witte jurken
die hun vrijheid zoeken in het zijn van iets anders
Iets levendigs
Iets, een wezen
dat zich niet bewust is van de chaos waar de mens in leeft
Sta met je beide benen op de grond
Ja, dat is wat ze zeggen
Denk realistisch, wees voorbereid
Zijn ze bang dat ze vallen
als ze te hoog vliegen
Zijn ze bang om vrij te zijn?
Waarom kijken ze niet naar de vogels
Richten ze niet op de wolken?
Steenkoud

Dit verhaal gaat over Dordrecht en over winter.