Skip to main content

in het donker


Ik leg mijn hoofd onder mijn deken
Daar is het donker,
ik kan me niet wreken
op al de dingen die eerst goed leken

Ben ik veranderd in deze tijd?
Ouder geworden,
ben ik de klok kwijt
Ze zeggen: je bent al een grote meid

Hier in het donker is het veilig en warm
maar schijn bedriegt
Ben ik weer arm
als ik het deken optil dat tegen me liegt?Comments

Popular posts from this blog

Familiar curiosity

Can I just comment on those blue eyes that
are looking at me, tell me what you see
You seem so new, like someone I just met
but with familiar curiosity

And while I am still wondering who I am
I'm knowing you some more, just bit by bit
'Cause from my view, the place where I now stand
I'm wondering, but more hoping that we fit

So, honey, do you find that word okay?
'Cause I think it's a quite nice word to say

Ought to kill

If I'm ever ought to kill
I'd love to kill
some time with you

wiskunde I

Op deez late uur van de dag vormen zwarte lijnen en cijfers op het bord onder haar onuitputtelijk, uitputtelijk gezag terwijl men zacht bromt en mort